Tarnyba

Paslaugos Prašymas

Skundo pateikimo nuostatai

  • Klientas pateikiantis skundą dėl C&C Partners Sp. z o.o. įsigytos prekės privalo susipažinti su konkretaus gamintojo garantijos sąlygomis.
  • Kiekviena garantinė pretenzija gauna savo unikalų RMA numerį. RMA forma, kuri yra garantinių pretenzijų pagrindas, yra siunčiama el. pašto adresu nurodytu skundo registracijos metu.
  • Vienoje RMA formoje gali būti tik vienas produktas. Skundai, kuriuose vienoje RMA formoje yra daugiau nei vienas gaminys, gaus "Atmesta" statusą, kas reiškia kad C&C Partners Sp. z o.o. atsiųsti gaminiai bus grąžinti klientui neremontuoti. Be to, klientas privalės apmokėti atgalinio siuntimo išlaidas.
  • Produkto defekto apibūdinimas turėtų būti nuodugnus. Tai užtikrins greitesnį defektų patikrinimą ir todėl - greitą suremontuoto produkto grąžinimą. Remonto laikas yra skaičiuojamas nuo defekto aptikimo.
  • RMA forma turi būti pridėta prie pakuotės su sugedusiu gaminiu. Produktas be RMA formos bus grąžintas klientui jo sąskaita.
  • Remonto paraiškos numeris turi būti užrašytas ant produkto pakuotės.
  • Sugedę produktai turi būti pristatyti remontui pakuotėse, užtikrinančiose saugų transportavimą. C&C Partners Sp. z o.o. neatsako už jokį produktų sugadinimą transportavimo metu.
  • Jei prie produkto nebus pridėta visa įranga (kabeliai, tvarkyklės, konverteriai, originalios plėvelės ir pakuotės), nebus įmanomas nei jo pakeitimas, nei pirkimo dokumento korekcija ir pinigų grąžinimas. Vieninteliu sprendimu liks įrangos remontavimas tol, kol gedimas bus pašalintas.
  • Kilus abejonėms dėl garantijos, C&C Partners Sp. z o.o. pasilieka teisę pareikalauti pirkimo dokumentus iš kliento, pateikiančio skundą.
Information on person completing the form
Information about product no. 1