Tarnyba

Pretenzijų pareiškimas

Pretenzijų pareiškimo instrukcija

  • Klientas, reiškiantis pretenziją dėl įsigytų C&C Partners Sp. z o.o. prekių, privalo susipažinti su Pardavimo Reglamentu.
  • Kiekvienam pretenzijos pareiškimui suteikiamas unikalus RMA numeris. RMA dokumentas – pretenzijos pagrindas, persiunčiamas elektroninio pašto adresu, nurodomu pretenzijos registracijos metu.
  • Viename RMA dokumente gali būti prekės, susijusius su vienu pardavimo dokumentu. Pretenzijos, susijusios su prekėmis, pirktomis pagal skirtingus pardavimo dokumentus, turi būti pateiktos atskiruose pareiškimuose.
  • Pretenzijos aprašyme būtina nurodyti tikslią informaciją, susijusią su reiškiama problema. Tai leis greičiau patikrinti pretenzijos pagrįstumą, tuo pačiu pagreitins jos išnagrinėjimą.
  • Tuo atveju, kai pretenzija yra susijusi su prekių grąžinimu, prie siuntos būtina prijungti RMA dokumentą. Tuo tarpu ant pakuotės būtina nurodyti RMA pretenzijos pareiškimo numerį.
  • Produktai dėl kurių reiškiama pretenzija turi būti kruopščiai supakuoti bei apsaugoti transportavimo laikui ir vėliau išsiųsti adresu: C&C Partners Sp. z o.o., ul. Wilkowicka 18a, 64-100 Leszno.
  • C&C Partners Sp. z o.o. neatsako už prekių pažeidimus, atsiradusius transporto metu.
Informacija apie formą pildantį asmenį
Informacja dotyczące reklamacji
Tak
Załączniki ( dopuszczalne formaty: jpg, png, pdf, zip )
Wybierz plik